Lijst van de Bevoegde Autoriteiten, van de Technische Dienst en van de Motoren met een typegoedkeuring krachtens de overeenkomstige internationale voorschriften ter vermindering van de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren voor binnenschepen in Europa

De onderstaande lijsten zijn met grote zorg door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en andere staten opgesteld en geactualiseerd. Deze lijsten betreffen hoofdstuk 8a van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn overeenkomstig Richtlijn 97/68/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines en Richtlijn 2006/87/EG tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen
Er kan geen garantie gegeven worden met betrekking tot de nauwkeurigheid of de juistheid van de lijst. Deze lijsten zijn uitsluitend bestemd voor de interne informatie van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. De lijsten zijn niet volledig, in het bijzonder betreffende de motorenfabrikanten en –verkopers. De lijsten mogen niet voor commerciële doeleinden of reclamedoeleinden worden gebruikt.

Bij vragen over de lijsten dient u zich tot de betrokken bevoegde autoriteit te wenden.

Deel A
Bevoegde autoriteiten
Deel B
Technische diensten
Deel C
Lijst van motortypes, motorfamilies of motorgroepen waaraan een typegoedkeuring is verleend en die op een binnenschip nieuw ingebouwd mogen worden
Deel D
Lijst van motortypes, motorfamilies of motorgroepen waarvoor een aanvraag voor een typegoedkeuring is ingediend
Archief
Lijst van de motortypes, motorfamilies en motorgroepen van de emissiefase I, waaraan een typegoedkeuring is verleend, maar die op een binnenschip niet meer nieuw ingebouwd mogen worden
Admin
Uitsluitend voor de bevoegde autoriteiten