Lijst van de Bevoegde Autoriteiten, van de Technische Dienst en van de Motoren met een typegoedkeuring krachtens de overeenkomstige internationale voorschriften ter vermindering van de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren voor binnenschepen in Europa

Deel D

Lijst van motortypes, motorfamilies of motorgroepen waarvoor een aanvraag voor een typegoedkeuring is ingediend

Merk van de fabrikantFaseReferentienummer van de fabrikantNummer van de typegoedkeuring Datum van de typegoedkeuringBevoegde autoriteit
AB Volvo Penta CCNR étape II D11-MP R1*II*E3*115*00 D
Hyundai Seasall Co., Ltd. CCNR étape II L engines R1*II*C1D2E2E3*0109*00 D
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. CCNR étape II S6R-MTAW / S12R-MPTAW R1*II*D2E2*0113*00 D
Wärtsilä Nederland BV CCNR étape II TBD 620 R1*II*E3*0008*02 D