Lijst van de Bevoegde Autoriteiten, van de Technische Dienst en van de Motoren met een typegoedkeuring krachtens de overeenkomstige internationale voorschriften ter vermindering van de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren voor binnenschepen in Europa

Deel D

Lijst van motortypes, motorfamilies of motorgroepen waarvoor een aanvraag voor een typegoedkeuring is ingediend