Lijst van de Bevoegde Autoriteiten, van de Technische Dienst en van de Motoren met een typegoedkeuring krachtens de overeenkomstige internationale voorschriften ter vermindering van de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren voor binnenschepen in Europa

Archief

Lijst van de motortypes, motorfamilies en motorgroepen van de emissiefase I, waaraan een typegoedkeuring is verleend, maar die op een binnenschip niet meer nieuw ingebouwd mogen worden