Lijst van de Bevoegde Autoriteiten, van de Technische Dienst en van de Motoren met een typegoedkeuring krachtens de overeenkomstige internationale voorschriften ter vermindering van de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren voor binnenschepen in Europa

Deel C

Lijst van motortypes, motorfamilies of motorgroepen waaraan een typegoedkeuring is verleend en die op een binnenschip nieuw ingebouwd mogen worden

Merk van de fabrikantFaseReferentienummer van de fabrikantNummer van de typegoedkeuring Datum van de typegoedkeuringBevoegde autoriteit
Ab Volvo Penta CCNR étape II D9-MG R1*II*D2*0104*00 26-09-2013 D
AB Volvo Penta CCNR étape II D13-MH/MG R1*II*E3E2D2C1*0091*03 31-08-2011 D
AB Volvo Penta CE phase 3A D9-MG e1*97/68VC*2004/26*0013*00 10-05-2007 D
AB Volvo Penta CE phase 3A D11-MP e1*97/68VC*2004/26*0033*01 02-04-2009 D
AB Volvo Penta CCNR étape II D16-MH R1*II*E3E2C1*0058*05 27-03-2006 D
AB Volvo Penta CE phase 3A D12-MH/MP e1*97/68VC*2012/46*0009*04 01-06-2007 D
AB Volvo Penta CCNR étape II D5A-D7A R4*II*D2*0702*03 23-05-2011 NL
AB Volvo Penta CE phase 3A D13-MH/MG e1*97/68VC*2004/26*0044*04 30-08-2011 D
AB Volvo Penta CCNR étape II D5A R4*II*C1E2E3*0703*00 10-04-2008 NL
AB Volvo Penta CE phase 3A D11-MP e1*97/68VC*2012/46*0054*01 05-06-2013 D
AB Volvo Penta CE phase 3A D16-MH e1*97/68VC*2012/46*0015*05 19-06-2007 D
AB Volvo Penta CE phase 3A D9-MH e1*97/68VC*2012/46*0010*04 27-04-2007 D
AB Volvo Penta CE phase 3A D12-MG e1*97/68VC*2004/26*0024*00 29-04-2008 D
AB Volvo Penta CE phase 3A D16-MG e1*97/68VC*2004/26*0016*01 19-06-2007 D
AB Volvo Penta CE phase 3A D13-MP e1*97/68VC*2004/26*0036*02 16-04-2010 D
AB Volvo Penta CCNR étape II D16-MG R1*II*E2D2*0059*01 03.06.2009 D
AB Volvo Penta CCNR étape II D5A-D7A R4*II*D2*0702*03 23-05-2011 NL
Anglo Belgian Corporation CCNR étape II 8DXC-600/750-***-A/K R6*II*E2E3*0003*00 18/06/2007 B
Anglo Belgian Corporation CCNR étape II 16DZC-830/1000-***-A/K R6*II*E2E3*0001*00 28/03/2007 B
Anglo Belgian Corporation CCNR étape II 6DZC-660/830-***-A/K R6*II*E2E3*0002*00 28/03/2007 B
Anglo Belgian Corporation CCNR étape II 8DZC-1000-183-A R6*II*E3E2*0005*00 28-01-2010 B
Anglo Belgian Corporation CCNR étape II 8DZC-1000-183-A R6*II*E3E2*0004*00 28-01-2010 B
Anglo Belgian Corporation CCNR étape II 8DZC-660/830-***-A/K R6*II*E2E3*0002*00 28/03/2007 B
Anglo Belgian Corporation CCNR étape II 3DXC-600/750-***-A/K R6*II*E2E3*0003*00 18/06/2007 B
Anglo Belgian Corporation CCNR étape II 6DZC-830/1000-***-A/K R6*II*E2E3*0001*00 28/03/2007 B